Snøfanger & Taksikring

Snø- og isras fra hustak forårsaker personskader og materialskader hver eneste vinter. Der hvor det vurderes å være fare for ras skal snøfangere monteres — Byggeforskriften og granneloven skal inneha bestemmelser om dette. Behov for snøfangere avhenger hovedsakelig av snøforhold, form på hustak og hva slags type taktekking som er gjort.

D-Blikk AS leverer og monterer snøfangere til alle typer bygg. Vi leverer også andre typer taksikring, herunder takstiger og takbroer. Med denne typen sikring er det lettere for feiere og andre å ferdes trygt på taket.
Kontakt oss
© 2024 D-Blikk AS
Utvilket av: